برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
عصر يخبندان 5: دوره برخورد
“اسكرات” وارد يك سفينه فضايي مي‌‌شود و به خاطر عدم كنترل سفينه فضايي،منظومه شمسي را دچار آشفتگي مي‌كند و تهديدي جدي براي ماني، اعضاي گله و كره زمين به وجود مي‌آورد.
1:31:16
5.7
2016