برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
موجودات شگفت انگیز و زیستگاه آنها
ماجراجويي‌هاي نيوت اسكمندر جادوگر و پژوهنده‌ي جانوران شگفت انگيز، هفتاد سال قبل از اينكه هري پاتر كتاب او را در مدرسه هاگوارتز بخواند…
2:6:46
7.6
2016
فیلم های پیشنهادی