برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
دکتر استرنج
يك جراح ماهر مغز و اعصاب پس از يك تصادف مهارت دستهايش در جراحي را از دست مي‌‌ دهد و از اين زمان به بعد با بُعد ديگري از جهان ماوراييِ جادو آشنا می شود
1:52:53
7.7
2016