برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
کینگزمن : سرویس مخفی
گري اگزي، جوان با استعدادي است كه پدرش سالها پيش كشته شده است.گري مقصران اصلي مرگ پدرش را ثروتمندان مي‌داند.آشنايي گري با فردي به نام هري هارت، مقدمه اي براي ورود او به سازمان جاسوسي مي‌شود.
1:56:24
7.7
2014