برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
بتمن آغاز کرد
"بروس وين" كه در تمام عمرش شهر خود "گاتهم" را غرق در فساد ديده است، تصميم مي گيرد به قهرماني تبديل شود كه گاتهام بيشتر از هر چيزي به آن نياز دارد.
2:5:8
8.3
2005