برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
يتيم خانه ايران
فيلم داستان قحطي و خشكسالي عظيم ايران كه در سال‌هاي 1295 تا 1297 در كوران جنگ اول جهاني و در زمان اشغال ايران به دست قواي بيگانه روس و انگليس رخ داد را روايت مي كند .
1:52:24
7
2017