برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
جامه دران
داستان فيلم درباره زني به نام شيرين است كه در مراسم ختم پدرش به روابط جديدي در زندگي او پي مي‌برد و حقايقي تازه را كشف مي‌كند.
1:44:11
0
2015