برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا لاگین کنید.
شبانه روز
تركيب چهار داستان است كه به طور موازي با هم روايت مي‌شوند .
1:32:56
4.5
2008