برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
به رنگ ارغوان
«شفق» يكي از اعضاي گروه سياسي كه اوايل انقلاب از ايران خارج شده، پس از سال‌ها تصميم مي‌گيرد براي ديدن دخترش «ارغوان» كه دانشجوي دانشكده جنگل‌داري است مخفيانه به ايران بازگردد.
1:33:16
6.7
2010