برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
رودخانه‌ باد
بعد از اينكه جنازه دختري جوان در يك منطقه سرد و پربرف پيدا مي‌شود، يك مامور FBI به محل مي‌رود تا به اين پرونده رسيدگي كند. به دليل عدم آشنايي با منطقه، او از يك شكارچي محلي كمك مي‌گيرد تا به دنبال قاتل بروند. اما اين شكارچي زجر كشيده قصد ندارد قاتل را زنده بگذارد (زیرنویس فارسی) .
1:40:4
7.8
2017
فیلم های پیشنهادی