برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
زاتورا: يك ماجراي فضايي
دو برادر در غياب پدرشان به نوعي بازي فكري مي‌ پردازند كه در زيرزمين پيدا كرده‌اند. اما بچه ها خيلي زود درمي‌ يابند كه اين بازي، قابليت‌هاي اسرار آميزي دارد.
1:34:2
6.1
2005