برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
هواپيماي بدون سرنشين
نيل يك مامور رده بالاي كنترل هواپيماهاي بدون سرنشين است كه حتي خانواده‌اش از اين شغل مخفي او خبر ندارند. اما او به خوبي نقش شوهر و پدر را ايفا مي‌كند ، تا اينكه يك سايت افشاگر هويت شغلي او را لو مي‌دهد و نيل را به عنوان يك تهديد قلمداد مي‌كند .
1:21:38
5.6
2017
فیلم های پیشنهادی