برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
ميمون‌هاي فضايي
«هام سوم» نوه اولين شامپانزه‌اي مي‌باشد كه در جريان يك آزمايش به فضا فرستاده شده است . حال نوه او كه «هام سوم» نام دارد تصميم گرفته است كه با كمك يك سناتور فرصت طلب، تبديل به دومين حيواني شود كه به اين سفر مخاطره آميز مي‌رود . «هام» به زودي متوجه مي‌شود كه براي به انجام رساندن اين سفر، او بايد ماموريت خود را با جديت تمام دنبال كند .
1:19:2
4.5
2008