برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا لاگین کنید.
استثناء
در طول جنگ جهاني دوم يك افسر آلماني براي نفوذ به كاخ امپراتور ويلهلم دوم در هلند اقدام مي‌كند، اما در جريان مامورتيش عاشق يك دختر هلندي يهودي مي‌شود .
1:27:54
6.8
2016
فیلم های پیشنهادی