برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
كاراگاه راكسي و ماجراي شمن
بعد از اينكه كارآگاه راكسي به سرنتيني فالز مي‌ رسد و به ولگرد محلي شك مي‌ كند، متوجه مي‌ شود او يك شامن است كه تغيير چهره داده است .
1:20:33
6.5
2008