برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
گواهینامه
مرد خسيسي به نام صمد را روايت مي‌كند كه با ورود در فروشگاه، دختر مورد علاقه قديمي خود، توران را مي‌بيند و متوجه مي‌شود كه توران هم مثل او همسرش را از دست داده است. صمد تصميم مي‌گيرد با او ازدواج كند ولي توران شرط ازدواجش را خريد ماشين گران قيمت مي‌گذارد.
1:38:34
0
2000