برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
مومين و ستاره دنباله دار
روزي يك كوتوله مومين در دره مومين‌ ها به راه مي‌ افتد و متوجه مي‌ شود، گردي ستاره‌ اي تمام دره را فراگرفته است.
1:17:9
6.1
2010