برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
طعمه‌ كوسه 2: نجات ريف
پي، ماهي شجاع و باهوشي است كه با دوستانش در اعماق دريا زندگي مي‌كنند و در تكاپو براي نجات سرزمين مادري‌اش از چنگال كوسه‌هاي خبيث از دوستان خود كمك مي‌گيرد و آنها را آموزش مي‌دهد تا ياد بگيرند در مقابل كوسه‌ها چگونه ايستادگي كنند.
1:15:56
4.2
2012