برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا لاگین کنید.
خوان هشتم
دو جوان مجرد ايراني تصميم گرفته اند به لبنان سفر كنند. يكي از آنها به دليل سخت بودن ازدواج در ايران و شرايط خانوادگي و مالي قصد دارد در لبنان ازدواج كند. دوستش نيز با او همراه شده تا به او كمك كند و اين اتفاقات را نيز ثبت نمايد.
0:36:40
0
2015
فیلم های پیشنهادی