برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا لاگین کنید.
پرندگان آزاد
پرنده اي كوچك در بين دوستان خود هيچ دوست صميمي ندارد. او فكر مي كند دليل اين اتفاق زشت بودن اوست. يك روز به طور اتفاقي بدن او رنگ مي شود و احساس مي كند با اين تغيير رنگ زيباتر شده است.
1:16:54
5.9
2013