دریافت اپلیکیشن ایسیما
نمایش فیلم

محیط امن1

کارگردان : حميد مهاجراني

مدت زمان : 17 دقیقه و 36 ثانیه

محصول Iran - 2014

"محيط امن" مستندي در بررسي ايرادات قانوني براي ايجاد محيطي امن و سالم در جامعه است.