برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
آقای فاکس شگفت انگیز
آقاي روباه شگفت انگيز، بايد مرغ دزدي و بوقلمون قاپي را كنار بگذارد و پدري مسوليت پذير براي فرزند در راهش شود. اما وسوسه دزدي نمي گذارد. تصميم مي‌گيرد براي آخرين بار به دزدي برود و از مزرعه دارهاي خسيسي چون باگيس، بانس و بين، دزدي كند.
1:23:9
7.8
2009