برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
صعود 2017
مرد جواني بدون هيچگونه تجربه كوهنوردي تصميم مي گيرد تا قله اورست را فتح كند و با اين كار خود ثابت كند كه هرچيزي امكانپذير است اگر اراده راسخ وجود داشته باشد.
1:37:4
7
2017
فیلم های پیشنهادی