برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
هفتمين پسر
جنگجويي شجاع كه به عنوان پسر هفتم شناخته مي‌شود ، داراي قدرت هاي فراواني براي مقابله با ترسناك ترين موجودات دنيا و خبيث ترين جادوگران هستي مي‌باشد. اما او ديگر مانند سابق نمي‌تواند با همه‌ي آنها مبارزه كند ، براي همين او به دنبال فردي مورد اعتماد مي‌گردد كه بتواند جا پاي او بگذارد.
1:25:37
6
2014