برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
شگفت انگيزان 2
هنگامي كه هلن مشغول نجات دنيا در بيرون از خانه مي‌باشد ، همسر او يعني آقاي شگفت انگيز بايد از نوزادشان در خانه مراقبت كند. اما در اين بين ماجراهاي جالبي رخ مي‌دهد.
1:42:23
8
2018