برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
بار وظیفه
خلبان شاون هاگرتي به تنهايي در يك هواپيماي كوچك بايد يك محموله كوكائين را در سراسر مرز ايالات متحده-مكزيك براي عمليات نهايي خود به عنوان يك قاچاقچي مواد مخدر تحويل دهد.
1:25:38
4
2018