برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
اي ايكس ال
اكسل يك سگ رباتيك فوق پيشرفته و محرمانه مي باشد كه براي كمك به سربازهاي آينده توسط دولت ساخته شده است. او بصورت اتفاقي با پسري جوان بنام مايلز آشنا مي‌شود و اين آشنايي ماجراجويي هايي براي انها در پي دارد.
1:25:17
5.1
2018