برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
تعقیب
سيم دئوك سو يك صاحب‎خانه‎ي بدخلق است كه آپارتماني را اداره مي‌كند. اما ناگهان مستاجرانش به صورت مشكوكي يكي پس از ديگري ناپديد مي‌شوند. در اين بين ، يك كارآگاه بازنشسته ادعا مي‌كند كه يك قاتل سريالي پس از سي سال دوباره بازگشته است.
1:40:51
6.4
2017