برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
گناهکار
يك افسر سابق پليس به نام اسگر هولم يه يك تماس اضطراري درباره‎ي دزديده شدن يك نفر پاسخ مي‌دهد. اما هنگامي كه نا‌گهان تماس قطع مي‌گردد ، جستجو براي پيدا كردن فرد ربوده شده آغاز مي‌شود .
1:22:25
7.6
2018