برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
بتمن بازگشت مبارز شنل پوش
زمانی که پنگوئن، جوکر، ریدلر و کت وومن استعداد های شروانه شان را با هم ترکیب میکنند تا گاتهام را به وحشت بیاندازند، بتمن و رابین چالش بزرگی را پیش روی خود می بینند
0:54:9
7
2016