برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
مهمان نامرئی
آدريان دوريا يك تاجر ثروتمند، به واسطه شركت پيشرفته‌اش و موفقيت‌هاي زيادش در بازارهاي آسيا با وكيلي كاركُشته به نام ويرجينيا گوودمن آشنا مي‌شود. او از ويرجينيا مي‌خواهد يك دفاعيه معتبر در برابر پرونده‌اي عجيب و مرموز برايش آماده كند.
1:40:55
8
2016