برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
سوارکار
يك گاوچران جوان به نام بردي پس از گذراندن يك مصدوميت شديد ، در تلاش هست تا دوباره به زندگي برگردد و از نو شروع كند.
1:14:27
7.5
2018