برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
جین یک اسلحه دارد
جین پس از اینکه با بیل ازدواج می کند، متوجه می شود که گنگسترها به دنبال کشتن همسرش هستند. او برای نجات زندگی اش به سراغ عشق قدیمی اش دن فراست می رود تا از او کمک بخواهد
1:28:16
5.9
2015