برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
جايگزين‌ ناپذير
ژان پير دكتري است كه در منطقه‌ي سكونتش همه روي او حساب مي‌كنند، او تنها كسي است كه مردم آنجا را هميشه درمان مي‌كند و سلامتي را به آنها باز مي‌گرداند. اما ژان پير خودش مريض شده و دكتري جوان از بيمارستان براي مداواي او آمده است.
1:19:50
6.5
2016