برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
پسر عسلی
يونگ پسر بچه‌اي كه به خاطر جنگ كره والدينش را از دست داده،توسط يك خانواده بلژيكي به فرزند خواندگي پذيرفته مي‌شود. خانواده بلژيكي همچنين داراي سه فرزند ديگر است.يونگ مشكلاتي را پشت سر مي‌گذارد.
1:4:24
7.3
2012