برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
رالف خرابکار 2: رالف اینترنت را خراب می کند
شش سال پس از اتفاقات قسمت اول، حالا رالف و ونلوپه با یکدیگر دوست هستند. آنها پس از یافتن یک روتر وای فای، ماجراجویی جدیدی را آغاز می کنند
1:51:4
7.2
2018