برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
ترانزیت
وقتی مردی بعد از حمله ی نازی ها به فرانسه فرار میکند و هویت یک نویسنده ی مرده را برای خود میگیرد در مارسل ساکن میشود . او زنی جوان را ملاقات میکند که ناامیدانه به دنبال شوهر گمشده ی خود میباشد همان مردی که او، جعل هویت کرده است
1:12:2
6.9
2018