برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
نازلی
داستان شیرینی از یک روستای دلگرم و سنت پذیری و عشق دییرینه و کهنه ای که به علت اتفاقاتی، دوباره نو و تکرار می شود، است.
1:20:48
6
2017