برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا لاگین کنید.
پارادوکس کلوورفیلد
دانشمندان برای حل بحران انرژی، تصمیم به آزمایش دستگاهی جدید می‌گیرند، اما پس از مدتی کوتاه با حقایقی ترسناک روبرو می‌شوند و ...
1:37:33
5.6
2018