برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
مکبث 1971
فیلمی بریتانیایی-آمریکایی به کارگردانی رومن پولانسکی و اقتباسی از تراژدی مکبث ویلیام شکسپیر است که در سال ۱۹۷۱ منتشر شد
1:36:18
7.5
1971