برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
جومانچی
بازی قدرتمند جومانجی این بار چهار نوجوان را به درون دنیای خود می کشاند، دنیایی خطرناک پر از جانوران مختلف و وحشی همراه با جنگلی انبوه و حاوی چندین مدل پازل و تله مرگبار. برای زنده ماندن، آنها باید بجای شخصیت های گیم بازی کنند.
1:37:30
7
2017