برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
دنیس شیطونه
دنیس شخصیتی در داستان های کمیک است که همه دوستش دارند . وفتی پدر و مادرش از شهر خارج می شوند ، او پیش خانم و آقای ویلسون می ماند . کوچولوی شیطون آقای ویسون را عصبانی می کند ولی دنیس
1:14:40
6
1993