برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
نجات خانوادگی
بعد از اینکه برق همه دنیا ناگهان قطع می شود یک خانواده اهل توکیو در هرج و مرج میلیون ها نفری که در جستجوی برق هستند گرفتار می شوند
1:29:38
7.2
2016