برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
بر دروازه ابدیت
این فیلم به سال‌های آخر زندگی ونسان ون گوگ می‌پردازد و به‌دنبال رد کردن فرضیهٔ خودکشی این نقاش هلندی است. نام این فیلم نیز از یکی از آخرین نقاشی‌های ون گوگ، تحت عنوان بر دروازه ابدیت برگرفته شده‌است
1:38:35
7
2018