برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
عصیان
نویسنده ای داستانی درباره یک روستا و مردمانش می نویسد و چاپ می کند. او در این داستان از اسامی واقعی افراد نام می برد و طی آن به زنی از اهالی روستا نسبت می دهد که بازتاب آن درمیان اهالی روستا اتفاقاتی را رقم می زند
1:12:54
6
2002