برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
فرار مرگبار
رضا پس از عملیات شناسایی، اسیر دشمن می شود و تحت شکنجه قرار می گیرد. سپس او را به زندان می فرستند که جمعی کرد ناراضی در آنجا نگهداری می شوند. در این زندان، زندانیان را تحت آزمایش میکروبی قرار می دهند. رسول که یک پزشک کرد و هم سلول رضا است، او را معالجه می کند. آن دو در شرایط خاصی موفق به فرار می شوند اما اتفاقاتی دیگر رقم می خورد
1:42:2
6
1995