برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
در یک بازار ایرانی
فیلمی کوتاه درباره هنرمندانی که به اشکال مختلف به خلق اثار ارزشمند هنری در بازار می پردازند
0:20:28
6
1998