برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
مگره تله می گذارد
فیلم بر اساس رمان بازرس مگره ساخته شده و درباره ی بازرس پلیسی است که تلاش دارد یک پرونده ی جنایی بسیار پیچیده را حل نماید اما…
1:5:0
7
2016