برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
خدای جنگ: خیزش کریتوس
خیزش کراتوس یک مستند در مورد ساختن بازی بسیار مشهور "خدای جنگ" که کاراکتر اصلی آن اصلاح شده و داستان پدر بودن و بهبود بخشیدن را بیان می کنند
1:37:29
7.8
2019