برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
زعفرانی
سرهنگ ارتش هند به نام ایشار سینگ درنبرد ساراگارهی شرکت می کند. در این نبرد، ۲۱ سیک هندی در مقابل ۱۰ هزار سرباز جنگجو از قبایل افغانی ایستادگی و مبارزه کردند ولی...
2:12:38
7.4
2019